cz de en

pojištovny

"Díky přesným a dobře roztříděným informacím, jsem zde nalezla přesné odpovědi na mé nejasnosti ohlendě povinného ručení a poté si jej pomocí on-line porovnávače objednala během pár minut z domu."

Účetní, Brno, Bc. Lucie Audová
Nejlevnější letní pneumatiky online.


Úvod » Jak postupovat
tisk stránky přidat k oblíbeným položkám

Jak postupovat v různých situacích

Jak vybrat povinné ručení

Na českém trhu existuje celá řada nabídek povinných ručení, které se od sebe mohou vzájemně velmi lišit. Nemusí to však být především cena, ale i rozsah asistenčních a doplňkových služeb, limity pojistného plnění, apod. Každá pojišťovna při kalkulaci povinného ručení může brát zřetel na různá hlediska... Více »

Jak sjednat povinné ručení

Existuje několik způsobů jak sjednat povinné ručení. První možností je návštěva pobočky, která má výhodu tu, že již při odchodu z ní již máte platné povinné ručení. K tomu je potřeba si vzít s sebou občanský průkaz a velký technický průkaz.... Více »

Jak změnit pojišťovnu

Pokud již jste pojištěni u některé z pojišťoven a jste s ní nespokojeni, ať už důvodu výše pojistného, nedostatku nabízených asistenčních služeb oproti konkurenci, či jste nebyli spokojeni s vypořádáním škodné události Vaší pojišťovnou, nebo např. se vám nelíbí jednání pojišťovny, můžete pojišťovnu změnit. Ovšem je potřeba dodržet určité zásady... Více »

Postup při nehodě v ČR

Nehoda je vždy nepříjemnou událostí, ať už ji způsobíte sami, nebo jste její obětí. Existuje však několik zásad a doporučení, jak se zachovat. V kritické situaci tak přejdete zbytečným budoucím komplikacím... Více »

Postup při nehodě v zahraničí

Nehoda je vždy nepříjemnou událostí, ať už ji způsobíte sami, nebo jste její obětí. Existuje však několik zásad a doporučení, jak se zachovat. V kritické situaci tak přejdete zbytečným budoucím komplikacím. Postup při nehodě v zahraničí je obdobný postupu při nehodě v ČR... Více »

Plná moc k přepisu vozidla

Pokud přepisujete vozidlo z jiného majitele na vás, tzn., že vlastníkem po přepisu se stáváte vy sami, je potřeba splnit několik podmínek, aby vše proběhlo v souladu s právními předpisy. Pokud majitel vozidla vozidlo prodává, měl by s kupujícím uzavřít kupní smlouvu (o kupní smlouvě se dozvíte více na tomto webu v příslušné sekci)... Více »

Kupní smlouva u ojetiny

Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi prodejcem a kupcem. Kvalitní kupní smlouva předejde jak rizikům pro prodejce, tak i pro kupce. Proto by kupní smlouva ojetého automobilu měla být právně správná a úplná. Kupní smlouvy spadají pod zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, nikoliv pod zákon obchodní č. 513/1991 Sb., který tak přesně nevymezuje na co má kupující právo a na co ne... Více »

Zánik povinného ručení

Po zániku pojištění odpovědnosti je pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána. Naopak pojistitel je povinen na základě písemné žádosti pojistníka vydat mu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu... Více »

© Plná moc k přepisu vozidla ke stažení 2010
| Ochrana osobních údajů | Ostaní webové stránky | Kontakt |
Tento web není oficiální stránkou žádné pojišťovny ani instituce a informace na něm v některých příadech nemusejí být aktuální a správné. Ověřte si prosím zde získáné informace na oficiálních stránkách pojišťoven a institucí. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené informacemi zde publikovanými. Chcete-li si půjčit, zkuste půjčky bez registru můžete mít finance do pár dní na vašem bankovním účtu.