cz de en

pojištovny

"Díky přesným a dobře roztříděným informacím, jsem zde nalezla přesné odpovědi na mé nejasnosti ohlendě povinného ručení a poté si jej pomocí on-line porovnávače objednala během pár minut z domu."

Účetní, Brno, Bc. Lucie Audová
Nejlevnější letní pneumatiky online.


Úvod » Jak postupovat » Plná moc při přepisu vozidla
tisk stránky přidat k oblíbeným položkám

Plná moc při přepisu vozidla

Pokud přepisujete vozidlo z jiného majitele na vás, tzn., že vlastníkem po přepisu se stáváte vy sami, je potřeba splnit několik podmínek, aby vše proběhlo v souladu s právními předpisy. Pokud majitel vozidla vozidlo prodává, měl by s kupujícím uzavřít kupní smlouvu (o kupní smlouvě se dozvíte více na tomto webu v příslušné sekci).

Povinnost prodávajícího

Po uzavření kupní smlouvy by měl prodávající odhlásit vozidlo z evidence vozidel na příslušném orgánu dopravy. K odhlášení vozidla potřebujete kupní smlouvu, osvědčení o registraci, technický průkaz, popřípadě živnostenský list, bylo-li vozidlo provozováno k podnikání. Po úspěšném odhlášení předáte doklady kupujícímu. Po odhlášení zaniká příslušné povinné ručení, o této skutečnosti však musíte informovat vaši pojišťovnu, abyste se nedostali do problémů. Tímto krokem skončily povinnosti pro prodávajícího.

Povinnost kupujícího

Po obdržení všech dokladů od prodávajícího, čeká na kupujícího přihlášení. Ovšem k tomuto kroku musí nejdříve uzavřít zákonem předepsané povinné ručení (osvědčení o registraci a evidence vozidel) u některé z pojišťoven, pokud jej chce využívat na veřejných komunikacích.

Po uzavření povinného ručení je potřebná návštěva u stanice technické kontroly, která vám provede evidenční kontrolu na vaše jméno. V případě, že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu a měření emisí, je potřeba nechat toto provést. Poté vám již nic nebrání v tom, abyste navštívili příslušný orgán dopravní evidence a nechali vozidlo přihlásit. Zde vám předají doklady již přepsané na vaše jméno a v případě absence předají SPZ. U přepisu vozidla nemusíte fyzicky být, je však potřeba sepsat plnou moc, která zmocní zmocněnce k těmto úkonům. Tuto plnou moc je však potřeba mít úředně ověřenou.

Samozřejmě u jednotlivých úkonů potřeba u sebe mít platný doklad totožnosti, v případě určení k podnikání živnostenský list, případně koncesní listinu, výpis z obchodního rejstříku.

Vzor plné moci k přihlášení vozidla

Plná moc

Já ........, RČ / IČ..............., bytem................
..........................,
zplnomocňuji tímto .........., RČ. ........., bytem .........................................
k přihlášení vozidla na odboru dopravy v ...... ohledně vozidla SPZ ..........

V .......... dne ..........

Plnou moc přijímám dne ......


zmocněnec .......... zmocnitel ..........Autor: Ing. Lukáš Ouředníček | Aktualizováno: 18.9.2013
© Plná moc při přepisu vozidla 2024
| Ochrana osobních údajů | Ostaní webové stránky | Kontakt |
Tento web není oficiální stránkou žádné pojišťovny ani instituce a informace na něm v některých příadech nemusejí být aktuální a správné. Ověřte si prosím zde získáné informace na oficiálních stránkách pojišťoven a institucí. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené informacemi zde publikovanými. Chcete-li si půjčit, zkuste půjčky bez registru můžete mít finance do pár dní na vašem bankovním účtu.