cz de en

pojištovny

"Díky přesným a dobře roztříděným informacím, jsem zde nalezla přesné odpovědi na mé nejasnosti ohlendě povinného ručení a poté si jej pomocí on-line porovnávače objednala během pár minut z domu."

Účetní, Brno, Bc. Lucie Audová
Nejlevnější letní pneumatiky online.


Úvod » Jak postupovat » Jak změnit pojišťovnu
tisk stránky přidat k oblíbeným položkám

Jak změnit pojišťovnu

V jakých případech můžete změnit pojišťovnu

Pokud již jste pojištěni u některé z pojišťoven a jste s ní nespokojeni, ať už důvodu výše pojistného, nedostatku nabízených asistenčních služeb oproti konkurenci, či jste nebyli spokojeni s vypořádáním škodné události Vaší pojišťovnou, nebo např. se vám nelíbí jednání pojišťovny, můžete pojišťovnu změnit. Ovšem je potřeba dodržet určité zásady.
Protože pojistná smlouva je uzavřena na jeden rok, při změně pojišťovny je potřeba pojišťovně doručit písemnou výpověď vaší pojistné smlouvy a to minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období (datum ukončení zjistíte na smlouvě). Pokud nedoručíte výpověď pojišťovně včas, automaticky se smlouva prodlužuje o jeden rok se stávající pojišťovnou.
Další případ změny pojišťovny je i ten, když budete pojišťovnou vyrozuměni s tím, že došlo ke změně sazeb pojistného za povinné ručení. V tomto případě musíte opět doručit pojišťovně výpověď pojistné smlouvy, ovšem v tomto případě máte možnost podat výpověď ve lhůtě 1 měsíce od doručení vyrozumění o změně pojistného.

Co se zelenou kartou?

Pokud je zelená karta platná v době výpovědi pojistné smlouvy o povinném ručení, vrací se z pravidla zpět vypovězené pojišťovně.

Doklad o bezeškodném průběhu pojištění

Doklad o bezeškodném průběhu pojištění je doklad, který dokládá, že v době pojištění nebyla z vaší strany uskutečněna žádná škodná událost. Tento doklad je důležité použít při uzavírání smlouvy o povinném ručení s novou pojišťovnou, která vám díky tomu započítá bonusy, tedy slevy na výši pojistného za povinné ručení při bezeškodném průběhu. Doklad o bezeškodném průběhu pojištění žádáme po pojišťovně tehdy, když se nám žádná velká škodná událost nestala, je zbytečné tento doklad žádat v případech, kdy za poslední rok trvání pojištění došlo k vážné škodné události. V případech, kdy dojde sice ke škodné události, ale menšího rázu, např. uhrazené přední sklo, nemívá to většinou na bonusy u nové pojišťovny vliv.

Kdy musím uzavřít nové povinné ručení?

Při změně povinného ručení máte pouze 14 dní od konce stávajícího pojištění čas na to, abyste uzavřeli novou smlouvu o povinném ručení. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, máte stejnou dobu na to, abyste odevzdali státní poznávací značku (SPZ) a osvědčení o technickém průkazu příslušnému orgánu evidence. V případech nedodržení ani této lhůty, hrozí Vám pokuta. Obecně i ve lhůtě na změnu pojistné smlouvy platí, že nepojištěné vozidlo na silnic nesmí.

Vzor výpovědi povinného ručení

Název pojišťovny
ulice
Město
PSČ

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. xxxxxxxxxxxxxx
Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č.:...... k datu výročí pojistné smlouvy. Současně žádám o zaslání potvrzení o době trvání pojištění a bezeškodném průběhu.

S pozdravem
V .... dne ....... 2010
Jméno, příjmení (podpis)
ulice
místo
PSČ
Autor: Ing. Lukáš Ouředníček | Aktualizováno: 18.9.2013
© Jak změnit pojišťovnu 2024
| Ochrana osobních údajů | Ostaní webové stránky | Kontakt |
Tento web není oficiální stránkou žádné pojišťovny ani instituce a informace na něm v některých příadech nemusejí být aktuální a správné. Ověřte si prosím zde získáné informace na oficiálních stránkách pojišťoven a institucí. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené informacemi zde publikovanými. Chcete-li si půjčit, zkuste půjčky bez registru můžete mít finance do pár dní na vašem bankovním účtu.